HRLeader
Každý človek potrebuje inšpiráciu.

Poslaním ceny HRLeader je nachádzať a zviditeľňovať tie najinšpiratívnejšie osobnosti v HR. Ľudí, ktorým záleží na profesionalite, neustálom zlepšovaní oblasti HR, etike a hodnotách. Ľudí, ktorí pre nás všetkých môžu byť vzorom. Práve im patrí ocenenie HRLeader.

Keďže sme chceli, aby bola pri hľadaní HRLeadra oslovená čo najširšia HR komunita, prebieha proces výberu formou hlasovania medzi HR profesionálmi a manažérmi na celom Slovensku. Každý rok oslovujeme online prieskumom viac ako 2000 z vás s otázkou, kto je pre vás inšpiratívna osobnosť v oblasti HR.
V prieskume respondenti jednak hlasujú za HRLeadera spomedzi 10-tich nominovaných a jednak navrhujú HR osobnosti, ktoré sú pre nich inšpiráciou a chýbajú im v danom roku v prvej desiatke.
Do finálovej desiatky v nasledujúcom roku sa tak vždy dostane 5 najúspešnejších finalistov tohto roka a doplní ich ďalších päť osobností, ktoré boli najčastejšie uvedené, že v tohtoročnej nominovanej desiatke hlasujúcim chýbali.

Doterajšími víťazmi ocenenia HRLeader boli:
2018 Silvia Jeleníková
2017 Branislav Vargic
2016 Branislav Hunčík

Víťazkou ocenenia HRLeader 2019 je Tatiana Orglerová (Knauf Insultation).HRTalent
Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

Veľmi nám záleží na tom, aby oblasť ľudských zdrojov bola atraktívna pre šikovných ľudí, a aby mladí ľudia v HR svete mali dosť inšpirácie a motivácie. Vzorom pre mladých HR profesionálov nemusia byť len špičkoví manažéri alebo manažérky ľudských zdrojov, ale aj rovesníci a mladé talenty v tejto oblasti, ktoré preukazujú svoju profesionalitu, aktívny prístup a zanietenie. Preto oceňujeme tých najschopnejších mladých ľudí pôsobiacich vo svete HR.

Nominácie do tohto ročníka HRTalent sú otvorené do 28.2.2019, viac informácií o procese nominovania a samotnom ocenení získate na www.hrtalent.sk

Víťazom ocenenia HRTalent 2019 sa stal Matúš Horváth (Sli.do).

13.6.2019

Technologické centrum FIIT BA