13.6.2019
creating a learning culture
Priestor, kde lídri zdieľajú svoje skúsenosti, know how a príbehy. Priestor, kde sa miešajú kultúry, národnosti, myšlienky, názory a vzniká inšpirácia. Vstúpte do sveta HRLeaders.

Konferencia sa uskutoční 13.6.2019 v priestoroch Technologického centra FIIT STU v Bratislave.

Staňte sa súčasťou medzinárodnej komunity

Získajte kontakty, prepojenia, vytvárajte synergie. HRLeaders je každoročne spúšťačom mnohých medzinárodných spoluprác, medzikultúrnych projektov aj profesných priateľstiev.

Investujte do seba, nájdite si čas a nechajte sa inšpirovať

Na jeden deň sa odpútajte od všetkého urgentného a venujte pozornosť najnovším poznatkom, informáciám a dôležitým trendom.

Prispejte aj vy svojimi myšlienkami a skúsenosťami

400 zaujímavých ľudí pod jednou strechou znamená obrovské množstvo poznatkov. Preto na HRLeaders vždy vytvárame priestor aj pre tých, ktorí majú chuť zdieľať. Zapojte sa do workshopov a diskusií a inšpirujte ostatných, podeľte sa o svoje príbehy.

Otvorte sa nevšednosti

Množstvo fantastických nápadov vzniklo spojením zdanlivo nesúvisiacich oblastí a prístupov. Preto na HRLeaders prepájame HR témy nielen s leadershipom, kultúrou, ale aj filozofiou, neurológiou či zdravovedou.

Všetko je o ľuďoch a atmosfére, ktorú tvoria

Sme jeden tím. Konferenciu nenechávame organizovať externej agentúre. Už roky budujeme HRLeaders ako náš projekt s pomocou priateľov, priaznivcov, študentov. Ľudí, ktorým záleží na tom, aby svetové prišlo na Slovensko a aby Slovensko bolo svetové. Veríme, že to má zmysel.

13.6.2019

Technologické centrum FIIT BA