Creating a learning culture

15.6.17

River's club Tyršovo nábrežie, Bratislava

Je pre nás dôležité prepájanie ľudí s rôznymi skúsenosťami, názormi, z rôznych odvetví a krajín. Nech sme všetci, čo sa na lodi stretneme, otvorení zdieľaniu rôznorodosti, spolupráci a nech každý z nás odchádza z konferencie o kúsok lepší a bohatší.

HRLeaders je medzinárodná udalosť - prídu k nám hostia zo Švédska, Nemecka, Portugalska, Veľkej Británie, Austrálie aj susedného Česka. Prednášky a workshopy budú prebiehať buď v angličtine alebo slovenčine (bez tlmočenia). Veríme, že si každý v širokom spektre možností nájde tie svoje srdcovky.

"Creating a learning culture"
Robíme všetko pre to, aby sa ľudia mali chuť neustále zlepšovať a rozvíjať

aj spíkri tohtoročnej konferencie poskytnú množstvo rôznorodých pohľadov na zlepšovanie - či už cez Agile prístup v HR a "emergent learning" techniky (Pia Maria Thoren, Švédsko) zjednodušovanie performance managementu a identifikáciu "high potential leaders" (Gene Johnson, Veľká Británia), vytváranie slobodného priestoru v práci (Tomáš Hajzler, Česká Republika), podporu princípov Managementu 3.0 (Alexandre Magno, Portugalsko), implementáciu Mindfulness do biznisu (Bruce Greenhalgh, Veľká Británia), alebo riadenie nielen HR projektov prostredníctvom "Dragon dreaming" prístupu (Ulrike Reimann, Nemecko)...ale aj mnohých ďalších vstupov. program

Konferencia sa uskutoční 15.6.2017 v inšpiratívnych priestoroch lode River's club www.riversclub.sk

HRLeader - Braňo Vargic

HRLeader ocenenie

Každý človek potrebuje inšpiráciu.

Poslaním ceny HRLeader je nachádzať a zviditeľňovať tie najinšpiratívnejšie osobnosti v HR. Ľudí, ktorým záleží na profesionalite, neustálom zlepšovaní oblasti HR, etike a hodnotách. Ľudí, ktorí pre nás všetkých môžu byť vzorom.

Práve im patrí ocenenie HRLeader. Víťazom ceny HRLeader 2017 je Braňo Vargic.
HRTalent - Miroslava Rusnoková

HRTalent ocenenie

Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

Veľmi nám záleží na tom, aby oblasť ľudských zdrojov bola atraktívna pre šikovných ľudí a aby mladí ľudia v HR svete mali dosť inšpirácie a motivácie.Uvedomili sme si, že vzorom a inšpiráciou pre mladých HR profesionálov nemusia byť len špičkoví manažéri alebo manažérky ľudských zdrojov, ale aj rovesníci a mladé talenty v tejto oblasti, ktoré preukazujú svoju profesionalitu, aktívny prístup a zanietenie už oveľa skôr, ako sa stanú HR manažérmi vo veľkej spoločnosti.

Preto oceňujeme tých najschopnejších mladých ľudí pôsobiacich vo svete HR. Víťazom ceny HRTalent 2017 sa stala Miroslava Rusnoková.
Alexandre Magno

Alexandre Magno (Brazília)

Zakladateľ, The Learning 3.0 Company

Počas svojej kariéry si prešiel cez rôzne pozície od programovania až po biznis manažment. Je autorom knihy "How Creative Workers Learn", ktorá inšpirovala ľudí a organizácie po celom svete. Stojí za revolučným prístupom Learning 3.0 a značkou Happy Melly, ktorá mení prístup a vnímanie práce ľudí po celom svete.
Emergentné učenie sa, o ktorom bude Alexandre hovoriť, je nevyhnutný spôsob učenia sa vo svete, ktorý sa stal príliš komplexný. Hľadať správne odpovede a riešenia, meniť, skúšať, približovať sa k pravde, je oveľa dôležitejšie, ako znalosti samotné.

Gene Johnson

Gene Johnson (Veľká Británia)

Výkonný riaditeľ, Working Matters Ltd.

Svoju kariéru začal v americkej vláde, neskôr pôsobil na pozícii globálneho riaditeľa pre vzdelávanie a bol riaditeľom EMEA Talent Management v spoločnosti DELL. Gene je stúpencom agilných prístupov a má viac ako 25 rokov skúseností, ktoré získal v oblasti korporátneho sveta, poradenstva, štátnej správy a akademickej oblasti. Vďaka týmto skúsenostiam získal obrovský prehľad nielen v oblasti talent manažmentu, ale aj v oblasti leadershipu a pracovnej psychológie.

Pia-Maria Thoren

Pia-Maria Thoren (Švédsko)

Inspiration Director, GreenBullet Solutions,

Je zakladateľkou spoločnosti GreenBullet, ktorá sa špecializuje na „Agile HR“, agilný štýl vedenia a talent manažment. Ako konzultantka pracovala s najväčšími švédskymi firmami, ktorým pomáhala implementovať nové procesy "okorenené" o agilné myslenie. Agilné vedenie a prístupy vníma ako najlepšie k vytvoreniu organizácií, kde sa ľudia stávajú výkonnejšími a angažovanejšími. Jej víziou je vytvárať hodnotu pre zákazníkov a pozitívne zážitky v rovnakom čase.

Bruce Greenhalgh

Bruce Greenhalgh (UK)

Global Health and Wellbeing Clinical Lead, British Telecom

Bruce je v súčasnosti Global Health and Wellbeing Clinical Lead v spoločnosti British Telecom, ktorá je popredným poskytovateľom telekomunikačných služieb v UK. Je držiteľom titulu M.A. v oblasti poradenstva a psychoterapie, je akreditovaným terapeutom British Association for Counselling and Psychotherapy, a súčasne je aj členom britského Chartered Institute of Personnel and Development. Bruce sa intenzívne zaujíma o Mindfulness, ktorý nielen učí, ale aj praktizuje vo viacerých oblastiach (biznis prostredie, mimovládne organizácie, ...). V oblasti korporátneho sveta sa mu podarilo vyvinúť a integrovať tréningy zamerané na Mindfulness nielen do rozvojových programov pre zamestnancov, ale nedávno aj do tréningov určených pre senior manažérov.

Tomáš Hajzler

Tomáš Hajzler (Česká republika)

Zakladateľ, PeopleComm

Tomáš je propagátorom slobodne-mysliacich firiem a zakladateľ spoločnosti PeopleComm. V Českej republike odštartoval hnutie slobody v práci a slobodných firiem. Svojimi konferenciami Svoboda Naživo inšpiroval množstvo ľudí a vďaka jeho publikačnej činnosti sa mu to darí i naďalej. Je autorom knihy "Peniaze alebo život" a od roku 2002 približuje ľuďom princípy slobody v práci a spolupráce s ostatnými ľuďmi. Kým spočiatku boli jeho myšlienky chápané ako použiteľné len v malých spoločnostiach a "uletených" kreatívnych firmách, v súčasnosti ich preberajú už aj veľké nadnárodné korporácie a prichádzajúce generácie mladých ľudí prahnú po zmene postoja k práci.

Ľubica Hargašová

Ľubica Hargašová (Slovensko)

HR Director, SCA

Ľubica pôsobí v HR takmer 15 rokov. Skúsenosti zbierala počas transformačného procesu v spoločnosti Telekom a v práci pre potravinársky projekt spoločnosti Penta. Od roku 2011 je na pozícii HR Director pre Slovensko a Čechy v spoločnosti SCA, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti hygienických a zdravotníckych pomôcok. Od roku 2013 je zároveň aj konateľkou firmy. Ľubica rada pracuje na praktickej aplikácii nových prístupov vo vedení ľudí, ako aj vo vytváraní pozitívnej a podnetnej pracovnej atmosféry.

Phil Abernathy

Phil Abernathy (Austrália)

Zakladateľ, Purple Candor

Phil je inšpiratívny leadership spíker, tréner, kouč a konzultant. Jeho víziou je, aby každá pracovná pozícia bola šťastným a produktívnym miestom, a aby firmy vytvárali priestor pre sebarealizáciu, naplnenie a boli príťažlivými nielen zvonku cez HR branding, ale hlavne interne. Jeho vášňou je podporovanie lídrov v rozvíjaní ich schopností. Phil má viac ako 30-ročné skúsenosti v "blue chip" spoločnostiach po celom svete a je zakladateľom konzultačnej spoločnosti Purple Candor.

Daniela Petríková

Daniela Petríková (Slovensko)

Plant Manager, Lear Corporation

Daniela nastúpila do Learu v roku 2007, v čase, keď sa výroba ešte iba spúšťala... Prešla si doslova všetkým - od industriálnej inžinierky cez výrobnú a prevádzkovú manažérku, až po pozíciu plant manažérky (riaditeľky závodu), na ktorej pôsobí od roku 2012.
Je jednou z tých vrcholových manažérok, ktoré dôležitosť rozvoja nielen proklamujú, ale aj jednoznačne reálne implementujú na všetkých úrovniach vo firme - cez spektrum kanálov, ako Lear Academy, tréningové centrum a interné koučovacie projekty. Asi aj vďaka tejto neoblomnosti a húževnatosti v rozvoji ľudí sa prešovský Lear stal miestom, kde sa chodia inšpirovať kolegovia z celého sveta.

Ulrike Reimann

Ulrike Reimann (Nemecko)

Podnikateľka - Trénerka - Inšpirátorka

Ulrike je inšpirovaná viacerými alternatívnymi prístupmi (dračie snívanie, nenásilná komunikácia, teórie U a Processwork), ktoré transformuje do podnikania a pracovných komunít. Od roku 2007 vedie školenia a aktívne sa podieľa na rôznych projektoch od mimovládnych organizácií a univerzít, až po inžinierov tímu Airbusu, kde zlepšuje pracovnú kultúru a pomáha pri dosahovaní cieľov. Ulrike sa tiež zaoberá potenciálom využitia emócií vznikajúcich v ťažkých životných situáciách. Skúma postupy, ako najefektívnejšie vyjadrovať žiaľ a bolesť zo straty a využiť tieto emócie v prospech danej osoby. Jej kniha "Smútok v komunitách" (v nemčine) bola publikovaná v máji 2016.

Rasťo Duriš

Rasťo Duriš (Slovensko)

Pracovný psychológ

Rasťo vyštudoval učiteľstvo angličtiny a psychológie a neskôr sociálnu a pracovnú psychológiu. Vyskúšal si obchod a prekladateľstvo, aby nakoniec v roku 2009 zakotvil v organizačnom poradenstve, ktoré ho dodnes veľmi baví a napĺňa. V SR a ČR pomáhal budovať značky Hogan a Schuhfried a propagovať výhody online psychodiagnostiky v HR. V súčasnosti vedie vlastnú konzultačnú spoločnosť spoluHRame, ktorá sa špecializuje na tímový rozvoj a biznis hry. Spolupracuje s mnohými renomovanými lokálnymi a medzinárodnými spoločnosťami.
Verí v základný princíp japonskej filozofie kaizen – neustále zdokonaľovanie – a etický leadership ako cestu k trvalo udržateľným organizáciám a spoločnosti ako takej.

Frank Kohl-Boas

Frank Kohl-Boas (Nemecko)

Head of HR North & Central Europe, Google

Frank najprv pôsobil ako právnik, ale rozhodol sa pracovať v oblasti HR - začínal v závodoch a centrále spoločnosti Unilever v Nemecku, neskôr pracoval pre Shell, Coca-Colu v Berlíne a 3 roky v Coca-Cole South Pacific v Sydney, kde pomáhal formovať ich firemnú kultúru. V roku 2010 sa s rodinou chceli vrátiť domov do Hamburgu, a tak si „vygooglil“ svoju prácu v Google. Dnes zastrešuje HR dvadsiatich troch Google pobočiek v dvadsiatich krajinách Európy. Jeho hlavnou úlohou je podporovať ľudí v ich snahe stať sa lepšími lídrami a úspešne viesť svoje tímy.

Eva Vavráková

Eva Vavráková (Slovensko)

User Experience Team, Origameo by HB Reavis

Eva Vavráková vyštudovala psychológiu na UK v Bratislave a organizačnú vedu v Holandsku. Viac ako 10 rokov sa venovala HR poradenstvu a pomáhala manažérom, tímom a firmám rozvíjať ich potenciál. V súčasnosti pôsobí v developerskej spoločnosti HB Reavis, kde je jej poslaním zabezpečiť, aby kancelárske budovy zohľadňovali potreby svojich užívateľov a pomáhali firmám pri napĺňaní ich výziev, ako je napríklad prilákanie a udržanie talentov. Zároveň vyučuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave, kde sa venuje najmä pracovnej psychológii.

Aneta Valentová

Aneta Valentová (Slovensko)

WELL Certification Specialist, Origameo by HB Reavis

Aneta Valentová študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave a následne sa venovala téme motivácie a odmeňovania zamestnancov. Skúsenosti nadobudla vo viacerých medzinárodných IT firmách. V spoločnosti HB Reavis sa stará o to, aby budovy, ktoré firma stavia, spĺňali kritériá zdravého pracovného prostredia. Je odborníčkou na WELL certifikáciu – riadi viaceré certifikačné projekty na Slovensku, v Čechách a Poľsku.

Richard Siebenstich

Richard Siebenstich (Slovensko)

Director, Retail Channels, Marketing Communication & Online O2 Czech Republic

Richard mal 6 rokov tenisovú školu vo Viedni, vyštudoval financie, a za 8 rokov v Coca-Cole prešiel od trainee pozície cez vedenie logistiky až po riadenie kľúčových zákazníkov. Od roku 2012 pracuje v O2 ČR a vedie Retail, Online a Marketingovú komunikáciu. Venuje sa rozvoju 800 ľudí na O2 predajniach, budovaniu vzťahov so zákazníkmi, inováciám v online marketingu a konzistencii v komunikácii značky O2. Zmenu nikdy nevyhľadával, ale zistil, že najrýchlejšie sa to naučí, keď to bude robiť.

08:00-09:00

REGISTRÁCIA, CHUTNÉ RAŇAJKY A NETWORKING

09:00-09:20

OTVORENIE KONFERENCIE

09:20-09:55

GENE JOHNSON

Zrušiť hodnotenie výkonnosti: Áno alebo nie?

Trend eliminácie výkonnostných hodnotení môže byť tou správnou vecou ... pokiaľ máte kultúru zameranú na riadenie výkonnosti, ktorá podporí vaše úmysly. Počas prezentácie sa pozrieme na to, čo robia rôzne nadnárodné organizácie, aby zjednodušili svoje systémy riadenia výkonnosti a vytvorili tak kultúru zameranú na výkon, ktorá ich zároveň informuje prostredníctvom nedávnych údajov z prieskumov o nových trendoch v riadení výkonnosti. Počas prednášky sa účastníci dozvedia, ako môžu zmeniť svoje vlastné systémy riadenia výkonnosti tak, aby tým naozaj prispeli k zvýšeniu výkonnosti.

09:55-10:30

BRUCE GREENHALGH

Mindfulness v biznis svete

Mindfulness je zjednodušene povedané forma mentálneho tréningu, ktorý rozvíja uvedomelosť. Je o neho veľký záujem aj vďaka pokroku v neurovede, ktorá nám ukazuje, ako mindfulness funguje. Tento výskum je zaujímavý pre lídrov v oblasti ľudských zdrojov, pretože mindfulness pozitívne ovplyvňuje koncentráciu, duševné zdravie, emocionálnu inteligenciu, šťastie. Bruce nás vovedie do sveta mindfulness a vysvetlí nám, ako funguje. Dozvieme sa, ako môže tento koncept zlepšiť a zvýšiť osobný a pracovný výkon.

10:30-11:00

PRESTÁVKA + NETWORKING

11:00-11:35

TOMÁŠ HAJZLER

Kultúra učenia, alebo kultúra organizácie?

Prečo sa rozprávať o kultúre učenia, keď sa kultúra väčšiny firiem podobá na koncentračný tábor, alebo na Disneyland? Porozprávajme sa radšej o tom, prečo vaša spoločnosť existuje, komu (a či vôbec) prospieva a či nie je vlastne úplne zbytočná, alebo dokonca škodlivá. Tomáš chce na príkladoch niekoľkých firiem ukázať, ako budovať organizácie, ktoré podnikajú preto, aby druhým prospeli a minimalizovali pritom škody, ktoré každé podnikanie nevyhnutne spôsobuje.

11:00-12:00

RASŤO DURIŠ (workshop)

Rozvoj jednotlivcov nestačí: Ako rozvíjať tímy

21. storočie prinieslo oživenie tímovej práce. Čoraz viac organizácií hľadá lídrov, ktorí sú schopní budovať motivované a výkonné tímy. HR čoraz častejšie prichádza s potrebou rozvíjať nielen jednotlivcov, ale ucelené pracovné skupiny. Čo je z pohľadu súčasnej psychológie dôležité pri rozvoji a budovaní tímov? Ako presne začať? Koľko trvá rozvoj tímu a ako merať posun? Workshop prinesie odpovede na tieto otázky, predstaví prípadovú štúdiu a ukážku rozvojovej aktivity, ktorú tímy môžu používať.

GENE JOHNSON (workshop)

Vytváranie kultúry riadenia výkonnosti

Procesné zmeny, ako napríklad odstraňovanie hodnotení výkonu môžu byť márne a v skutočnosti môžu spôsobiť ešte väčšie problémy. To, na čo by sme sa mali zamerať, je vytváranie kultúry výkonnosti. Workshop pokrýva tie prvky, ktoré sú potrebné pre vytvorenie kultúry zameranej na vynikajúci výkon, ako aj rámcovanie toho, čo je pre to potrebné urobiť v kontexte riadenia zmien. Účastníci budú môcť počas workshopu porovnať svoje organizácie s týmito prvkami a zvážiť, na ktoré oblasti by sa mohli zamerať pri budovaní svojej vlastnej kultúry zameranej na vynikajúci výkon.

11:35-12:10

ALEXANDRE MAGNO

Learning 3.0: ako zlepšiť vzdelávanie v komplexnom svete?

Oddelenia ľudských zdrojov čelia tlaku na zlepšenie návratnosti investícií z rozpočtov na rozvoj a vzdelávanie. Investície do školení ani do špecializovaného poradenstva nevedú k skutočnému zlepšeniu výkonnosti. Emergentné vzdelávanie sa je spôsob, ktorým spoločnosti v 21. storočí riešia tento problém. Čo je emergentné vzdelávanie sa a Learning 3.0? Ako ho môžete použiť v reálnom svete, a ako ho môžu oddelenia ľudských zdrojov využiť ako tromf na zlepšenie vzdelávania a výkonu v organizáciách? Toto sú len niektoré z otázok, ktoré nám Alexandre počas jeho prednášky zodpovie.

12:10-13:10

OBED

13:10-13:40

PIA-MARIA THOREN

Agile HR v kocke

Prezentácia bude pokrývať hlavné princípy, ktorých by si mali byť HR manažéri vedomí, pokiaľ prispôsobujú HR procesy a postupy novým štandardom organizácií zameraných na zamestnancov. Ako môže HR podporiť implementáciu Agile? Ako môžu HR oddelenia pracovať agilne, napríklad s Kanbanom a hodnotiacimi stretnutiami? Ako vyzerajú modely platov a bonusov v agilných spoločnostiach? Ako vyzerá prieskum spokojnosti zamestnancov uskutočnený agilným spôsobom? Pia-Maria nám prezradí odpovede nielen na tieto otázky, ale zároveň nám predstaví aj praktické nástroje, príklady a cvičenia pre HR a manažérov.

13:40-14:10

DANIELA PETRÍKOVÁ

Komunikácia partner-partner vo výrobnej spoločnosti

Pohľad CEO v koži HR-istu. Ako zvýšiť produktivitu, samostatnosť a plnenie KPI vo vašej organizácii? Aký zmysel malo vytvoriť akadémiu vzdelávania v komunikácii pre zamestnancov a leadership akadémiu pre manažérov a stredný manažment? Daniela nám porozpráva na základe vlastnej skúsenosti, ako sa jej to podarilo, koľko ju to stálo úsilia a čo z toho všetkého aplikuje aj mimo pracovného života.

PHIL ABERNATHY (workshop)

Vytváranie skvelých miest na prácu

Tento workshop vám predstaví základy Agile, a ako vám môže tento spôsob práce pomôcť vytvoriť skvelé miesto pre prácu, ktoré priťahuje talenty a prináša vynikajúce výsledky. Workshop vám poskytne hlboké pochopenie Agile, ako aj to, čo všetko potrebuje na vytvorenie skvelej pracovnej kultúry. Zameriame sa na profesionálov v oblasti ľudských zdrojov, pričom načrtneme, ako by mohla vyzerať takáto transformačná cesta z pohľadu HR.

ALEXANDRE MAGNO (workshop)

Learning 3.0: ako zlepšiť vzdelávanie v komplexnom svete?

Na základe svojej prezentácie bude Alexandre viesť praktický workshop s cieľom predstaviť niektoré z najpopulárnejších nástrojov a postupov, ktoré sa pri metóde Learning 3.0 používajú.

14:10-14:40

RICHARD SIEBENSTICH

Kto má na starosti bolesť?

Hľadáme najlepších ľudí a následne ich ešte vzdelávame za jediným účelom - aby prinášali nové veci, čerstvé pohľady a posúvali biznis dopredu. Chceme, aby boli nositeľmi zmeny. Zmena ale nie je vítaná. Pripravujeme ich na to dostatočne? V rámci prezentácie sa Richard podelí o jeho osobné skúsenosti s riadením zmien, aký dopad to malo na ľudí okolo a na neho. Skúsi zodpovedať na otázky: Prečo sú niektoré zmeny tak bolestivé, keď nemusia byť? Ako tomu pomôcť? Akú zmysluplnú rolu počas zmien môže hrať HR?

14:40-15:10

PRESTÁVKA

15:10-15:40

ĽUBICA HARGAŠOVÁ

Prístup „Čo som (sa) dnes naučil“ ako základná esencia v našej výrobe.

Ľubicina prezentácia vám ukáže, ako sa na vytváranie učiacej kultúry pozreli v "obyčajnej" výrobe, aký zmysel môže vytváranie takejto kultúry priniesť do práce lídrov a ako to zmenilo ich dennú prácu. Dozviete sa, či im to prinieslo nejaký výsledok ako firme, a či to prinieslo niečo zamestnancom. A samozrejme sa Ľubica podelí s nami o to, čo je jej odpoveď na „Čo som (sa) dnes naučila?“

ULRIKE REIMANN (workshop)

Menej ako stroj, viac ako živý organizmus!

Na workshope sa budeme zaoberať tým, ako vniesť zmysluplné zdieľanie informácií, rozhovory, emócie, oslavu víťazstva, plnenie si snov a celkovo viac ľudskosti do každodenného pracovného života. Aby sme toto dosiahli, využijeme metódu a prístup Dragon dreaming, ktorá prináša celostný a participatívny prístup k projektovému riadeniu tímov. Získame letmý pohľad ako "sny a draci" môžu podporiť kreativitu a tímového ducha, a ako hravosť vedie k úspešnosti tímov v dosahovaní cieľov v rámci naplánovaných projektov.

EVA VAVRÁKOVÁ a ANETA VALENTOVÁ (workshop)

Pracovisko podporujúce zdravie a well-being zamestnancov

V práci trávime zvyčajne viac ako tretinu dňa. Kancelárske prostredie má preto veľký vplyv na naše zdravie a pohodu, a tým aj na našu schopnosť podávať v práci výkon. V rámci workshopu Eva a Aneta bližšie predstavia koncept zdravej kancelárie, zohľadňujúcej potreby užívateľov – zamestnancov. Podelia sa o vlastné skúsenosti s certifikáciou WELL, ktorú vytvorila americká organizácia International Well Building Institute a definuje viac ako 100 kritérií pre zdravé prostredie. Sústredí sa napríklad na kvalitu vzduchu, vody a svetla, zdravú výživu, pohyb, ale aj komfort a psychickú pohodu zamestnancov. Napokon predstavia aj prípadovú štúdiu – projekt dizajnu a realizácie ich vlastných kancelárskych priestorov. Z workshopu si odnesiete praktické tipy, ako vylepšiť pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

15:40-16:10

FRANK KOHL-BOAS

Ste pripravení na „VUCA“ svet?

Žijeme vo svete, ktorý je prchavý, neistý, komplexný a nejednoznačný. Zmeny sa stávajú často cez noc, rýchlo a nepredvídateľne (univerzita Singularity to nazýva tak, že je: digitalizovaný, nejednoznačný, rušivý, demonetizovaný, dematerializovaný, demokratizovaný). Zatiaľ čo zmeny sú riadené technológiami, tak výzvou pre ľudské bytosti je vedieť sa týmto zmenám prispôsobiť a formovať ich. Aby to úspešne zvládli, vyžaduje to od nich nové spôsoby vzdelávania sa, nový spôsob vedenia a ochotu rozvíjať seba, ako aj kultúru firiem, ktoré boli častokrát vytvorené ešte v priemyselnom veku. Frank sa s vami podelí o niekoľko príkladov, ako čeliť zmenám v rôznych aspektoch – vytváranie kultúry zameranej na vzdelávanie, preukazovanie potrebného vodcovstva a vytvorenie pracovného prostredia, ktoré umožní uskutočnenie týchto aspektov.

16:10-16:20

UZAVRETIE KONFERENCIE

16:20-17:00

VOĽNÉ DISKUSIE S PREDNÁŠAJÚCIMI A NETWORKING

19:30-21:30

VYHLÁSENIE CIEN HRTALENT A HRLEADER + GALAVEČER, NETWORKING A PÁRTY

 • 08:00-09:00

  REGISTRÁCIA, CHUTNÉ RAŇAJKY A NETWORKING

 • 09:00-09:20

  OTVORENIE KONFERENCIE

 • 09:20-09:55

  GENE JOHNSON

  Zrušiť hodnotenie výkonnosti: Áno alebo nie?

  viac info

  Trend eliminácie výkonnostných hodnotení môže byť tou správnou vecou ... pokiaľ máte kultúru zameranú na riadenie výkonnosti, ktorá podporí vaše úmysly. Počas prezentácie sa pozrieme na to, čo robia rôzne nadnárodné organizácie, aby zjednodušili svoje systémy riadenia výkonnosti a vytvorili tak kultúru zameranú na výkon, ktorá ich zároveň informuje prostredníctvom nedávnych údajov z prieskumov o nových trendoch v riadení výkonnosti. Počas prednášky sa účastníci dozvedia, ako môžu zmeniť svoje vlastné systémy riadenia výkonnosti tak, aby tým naozaj prispeli k zvýšeniu výkonnosti.

 • 09:55-10:30

  BRUCE GREENHALGH

  Mindfulness v biznis svete

  viac info

  Mindfulness je zjednodušene povedané forma mentálneho tréningu, ktorý rozvíja uvedomelosť. Je o neho veľký záujem aj vďaka pokroku v neurovede, ktorá nám ukazuje, ako mindfulness funguje. Tento výskum je zaujímavý pre lídrov v oblasti ľudských zdrojov, pretože mindfulness pozitívne ovplyvňuje koncentráciu, duševné zdravie, emocionálnu inteligenciu, šťastie. Bruce nás vovedie do sveta mindfulness a vysvetlí nám, ako funguje. Dozvieme sa, ako môže tento koncept zlepšiť a zvýšiť osobný a pracovný výkon.

 • 10:30-11:00

  PRESTÁVKA + NETWORKING

 • 11:00-11:35
  11:00-12:00

  TOMÁŠ HAJZLER

  Kultúra učenia, alebo kultúra organizácie?

  viac info

  Prečo sa rozprávať o kultúre učenia, keď sa kultúra väčšiny firiem podobá na koncentračný tábor, alebo na Disneyland? Porozprávajme sa radšej o tom, prečo vaša spoločnosť existuje, komu (a či vôbec) prospieva a či nie je vlastne úplne zbytočná, alebo dokonca škodlivá. Tomáš chce na príkladoch niekoľkých firiem ukázať, ako budovať organizácie, ktoré podnikajú preto, aby druhým prospeli a minimalizovali pritom škody, ktoré každé podnikanie nevyhnutne spôsobuje.

  11:35-12:10

  ALEXANDRE MAGNO

  Learning 3.0: ako zlepšiť vzdelávanie v komplexnom svete?

  viac info

  Oddelenia ľudských zdrojov čelia tlaku na zlepšenie návratnosti investícií z rozpočtov na rozvoj a vzdelávanie. Investície do školení ani do špecializovaného poradenstva nevedú k skutočnému zlepšeniu výkonnosti. Emergentné vzdelávanie sa je spôsob, ktorým spoločnosti v 21. storočí riešia tento problém. Čo je emergentné vzdelávanie sa a Learning 3.0? Ako ho môžete použiť v reálnom svete, a ako ho môžu oddelenia ľudských zdrojov využiť ako tromf na zlepšenie vzdelávania a výkonu v organizáciách? Toto sú len niektoré z otázok, ktoré nám Alexandre počas jeho prednášky zodpovie.

  RASŤO DURIŠ (workshop)

  Rozvoj jednotlivcov nestačí: Ako rozvíjať tímy

  viac info

  21. storočie prinieslo oživenie tímovej práce. Čoraz viac organizácií hľadá lídrov, ktorí sú schopní budovať motivované a výkonné tímy. HR čoraz častejšie prichádza s potrebou rozvíjať nielen jednotlivcov, ale ucelené pracovné skupiny. Čo je z pohľadu súčasnej psychológie dôležité pri rozvoji a budovaní tímov? Ako presne začať? Koľko trvá rozvoj tímu a ako merať posun? Workshop prinesie odpovede na tieto otázky, predstaví prípadovú štúdiu a ukážku rozvojovej aktivity, ktorú tímy môžu používať.

  GENE JOHNSON (workshop)

  Vytváranie kultúry riadenia výkonnosti

  viac info

  Procesné zmeny, ako napríklad odstraňovanie hodnotení výkonu môžu byť márne a v skutočnosti môžu spôsobiť ešte väčšie problémy. To, na čo by sme sa mali zamerať, je vytváranie kultúry výkonnosti. Workshop pokrýva tie prvky, ktoré sú potrebné pre vytvorenie kultúry zameranej na vynikajúci výkon, ako aj rámcovanie toho, čo je pre to potrebné urobiť v kontexte riadenia zmien. Účastníci budú môcť počas workshopu porovnať svoje organizácie s týmito prvkami a zvážiť, na ktoré oblasti by sa mohli zamerať pri budovaní svojej vlastnej kultúry zameranej na vynikajúci výkon.

 • 12:10-13:10

  OBED

 • 13:10-13:40

  PIA-MARIA THOREN

  Agile HR v kocke

  viac info

  Prezentácia bude pokrývať hlavné princípy, ktorých by si mali byť HR manažéri vedomí, pokiaľ prispôsobujú HR procesy a postupy novým štandardom organizácií zameraných na zamestnancov. Ako môže HR podporiť implementáciu Agile? Ako môžu HR oddelenia pracovať agilne, napríklad s Kanbanom a hodnotiacimi stretnutiami? Ako vyzerajú modely platov a bonusov v agilných spoločnostiach? Ako vyzerá prieskum spokojnosti zamestnancov uskutočnený agilným spôsobom? Pia-Maria nám prezradí odpovede nielen na tieto otázky, ale zároveň nám predstaví aj praktické nástroje, príklady a cvičenia pre HR a manažérov.

 • 13:40-14:10

  DANIELA PETRÍKOVÁ

  Komunikácia partner-partner vo výrobnej spoločnosti

  viac info

  Pohľad CEO v koži HR-istu. Ako zvýšiť produktivitu, samostatnosť a plnenie KPI vo vašej organizácii? Aký zmysel malo vytvoriť akadémiu vzdelávania v komunikácii pre zamestnancov a leadership akadémiu pre manažérov a stredný manažment? Daniela nám porozpráva na základe vlastnej skúsenosti, ako sa jej to podarilo, koľko ju to stálo úsilia a čo z toho všetkého aplikuje aj mimo pracovného života.

  14:10-14:40

  RICHARD SIEBENSTICH

  Kto má na starosti bolesť?

  viac info

  Hľadáme najlepších ľudí a následne ich ešte vzdelávame za jediným účelom - aby prinášali nové veci, čerstvé pohľady a posúvali biznis dopredu. Chceme, aby boli nositeľmi zmeny. Zmena ale nie je vítaná. Pripravujeme ich na to dostatočne? V rámci prezentácie sa Richard podelí o jeho osobné skúsenosti s riadením zmien, aký dopad to malo na ľudí okolo a na neho. Skúsi zodpovedať na otázky: Prečo sú niektoré zmeny tak bolestivé, keď nemusia byť? Ako tomu pomôcť? Akú zmysluplnú rolu počas zmien môže hrať HR?

  PHIL ABERNATHY (workshop)

  Vytváranie skvelých miest na prácu

  viac info

  Tento workshop vám predstaví základy Agile, a ako vám môže tento spôsob práce pomôcť vytvoriť skvelé miesto pre prácu, ktoré priťahuje talenty a prináša vynikajúce výsledky. Workshop vám poskytne hlboké pochopenie Agile, ako aj to, čo všetko potrebuje na vytvorenie skvelej pracovnej kultúry. Zameriame sa na profesionálov v oblasti ľudských zdrojov, pričom načrtneme, ako by mohla vyzerať takáto transformačná cesta z pohľadu HR.

  ALEXANDRE MAGNO (workshop)

  Learning 3.0: ako zlepšiť vzdelávanie v komplexnom svete?

  viac info

  Na základe svojej prezentácie bude Alexandre viesť praktický workshop s cieľom predstaviť niektoré z najpopulárnejších nástrojov a postupov, ktoré sa pri metóde Learning 3.0 používajú.

 • 14:40-15:10

  PRESTÁVKA

 • 15:10-15:40

  ĽUBICA HARGAŠOVÁ

  Prístup „Čo som (sa) dnes naučil“ ako základná esencia v našej výrobe.

  viac info

  Ľubicina prezentácia vám ukáže, ako sa na vytváranie učiacej kultúry pozreli v "obyčajnej" výrobe, aký zmysel môže vytváranie takejto kultúry priniesť do práce lídrov a ako to zmenilo ich dennú prácu. Dozviete sa, či im to prinieslo nejaký výsledok ako firme, a či to prinieslo niečo zamestnancom. A samozrejme sa Ľubica podelí s nami o to, čo je jej odpoveď na „Čo som (sa) dnes naučila?“

  15:40-16:10

  FRANK KOHL-BOAS

  Ste pripravení na „VUCA“ svet?

  viac info

  Žijeme vo svete, ktorý je prchavý, neistý, komplexný a nejednoznačný. Zmeny sa stávajú často cez noc, rýchlo a nepredvídateľne (univerzita Singularity to nazýva tak, že je: digitalizovaný, nejednoznačný, rušivý, demonetizovaný, dematerializovaný, demokratizovaný). Zatiaľ čo zmeny sú riadené technológiami, tak výzvou pre ľudské bytosti je vedieť sa týmto zmenám prispôsobiť a formovať ich. Aby to úspešne zvládli, vyžaduje to od nich nové spôsoby vzdelávania sa, nový spôsob vedenia a ochotu rozvíjať seba, ako aj kultúru firiem, ktoré boli častokrát vytvorené ešte v priemyselnom veku. Frank sa s vami podelí o niekoľko príkladov, ako čeliť zmenám v rôznych aspektoch – vytváranie kultúry zameranej na vzdelávanie, preukazovanie potrebného vodcovstva a vytvorenie pracovného prostredia, ktoré umožní uskutočnenie týchto aspektov.

  ULRIKE REIMANN (workshop)

  Menej ako stroj, viac ako živý organizmus!

  viac info

  Na workshope sa budeme zaoberať tým, ako vniesť zmysluplné zdieľanie informácií, rozhovory, emócie, oslavu víťazstva, plnenie si snov a celkovo viac ľudskosti do každodenného pracovného života. Aby sme toto dosiahli, využijeme metódu a prístup Dragon dreaming, ktorá prináša celostný a participatívny prístup k projektovému riadeniu tímov. Získame letmý pohľad ako "sny a draci" môžu podporiť kreativitu a tímového ducha, a ako hravosť vedie k úspešnosti tímov v dosahovaní cieľov v rámci naplánovaných projektov.

  EVA VAVRÁKOVÁ a ANETA VALENTOVÁ (workshop)

  Pracovisko podporujúce zdravie a well-being zamestnancov

  viac info

  V práci trávime zvyčajne viac ako tretinu dňa. Kancelárske prostredie má preto veľký vplyv na naše zdravie a pohodu, a tým aj na našu schopnosť podávať v práci výkon. V rámci workshopu Eva a Aneta bližšie predstavia koncept zdravej kancelárie, zohľadňujúcej potreby užívateľov – zamestnancov. Podelia sa o vlastné skúsenosti s certifikáciou WELL, ktorú vytvorila americká organizácia International Well Building Institute a definuje viac ako 100 kritérií pre zdravé prostredie. Sústredí sa napríklad na kvalitu vzduchu, vody a svetla, zdravú výživu, pohyb, ale aj komfort a psychickú pohodu zamestnancov. Napokon predstavia aj prípadovú štúdiu – projekt dizajnu a realizácie ich vlastných kancelárskych priestorov. Z workshopu si odnesiete praktické tipy, ako vylepšiť pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

 • 16:10-16:20

  UZAVRETIE KONFERENCIE

 • 16:20-17:00

  VOĽNÉ DISKUSIE S PREDNÁŠAJÚCIMI A NETWORKING

 • 19:30-21:30

  VYHLÁSENIE CIEN HRTALENT A HRLEADER + GALAVEČER, NETWORKING A PÁRTY

Organizátor
Maxman
Odborný garant
HRcomm
Hlavný partner
trenkwalder
Partneri
Telekom Synergie Sli.Do
Edenred
Mediálni partneri
Education Profesia TA3
Partneri programu
Natural solutions Limousine Drivers 4 sports media
Goriffee Dolis Litchi
info@hrleaders.sk
river's club, Tyršovo nábrežie, Bratislava, Slovensko

Vypredané

Mrzí nás to, registráciu sme už ukončili, keďže sme naplnili kapacitu konferencie. Máme ešte niekoľko nepotvrdených účastníkov a pokiaľ máte záujem zapísať sa na waiting list, prosím, napíšte nám na info@maxman-consultants.com. Akonáhle sa uvoľní miesto, budeme vás kontaktovať.
Ďakujeme vám za váš záujem.
Cena lístka: 129,-€ bez DPH

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník konferencie HRLeaders 2017 (ďalej len „Konferencia“) zaslaním horeuvedených údajov udeľuje spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o. (Vígľašská 12, 851 07 Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Spoločnosť“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail.
Účelom spracúvania je registrácia osôb na účasť na Konferencii, marketingové účely a zasielanie informácií o plánovaných podujatiach a novinkách Spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: info@maxman-consultants.com, alebo na adresu sídla Spoločnosti.
Účastník týmto taktiež dáva súhlas na vytvorenie, spracovanie a zverejnenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov zo svojej účasti na Konferencii a jej sprievodných akciách vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, internet, printové médiá) na marketingové účely. Berie pri tom na vedomie, že ako Účastníkovi Konferencie mu nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok na odmenu či inú kompenzáciu.