HRLeader
Každý človek potrebuje inšpiráciu.

Poslaním ceny HRLeader je nachádzať a zviditeľňovať tie najinšpiratívnejšie osobnosti v HR. Ľudí, ktorým záleží na profesionalite, neustálom zlepšovaní oblasti HR, etike a hodnotách. Ľudí, ktorí pre nás všetkých môžu byť vzorom.

Práve im patrí ocenenie HRLeader.

Víťazkou ocenenia HRLeader 2018 je Silvia Jeleníková (DELL).

HRTalent
Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

Veľmi nám záleží na tom, aby oblasť ľudských zdrojov bola atraktívna pre šikovných ľudí, a aby mladí ľudia v HR svete mali dosť inšpirácie a motivácie. Vzorom pre mladých HR profesionálov nemusia byť len špičkoví manažéri alebo manažérky ľudských zdrojov, ale aj rovesníci a mladé talenty v tejto oblasti, ktoré preukazujú svoju profesionalitu, aktívny prístup a zanietenie. Preto oceňujeme tých najschopnejších mladých ľudí pôsobiacich vo svete HR.

Nominácie do tohto ročníka HRTalent sú otvorené do 28.2.2018, viac informácií o procese nominovania a samotnom ocenení získate na www.hrtalent.sk

Víťazkou ocenenia HRTalent 2018 sa stala Eva Hruščová (LafargeHolcim EBS).
Creating a learning culture