Dan Ariely (USA)
Profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie
Dan Ariely je profesorom psychológie a behaviorálnej ekonómie na Duke University. Venuje sa odpovediam na otázky, ktoré pomáhajú ľuďom žiť v rozumnejšom, ak nie racionálnom živote. Jeho záujmy pokrývajú širokú škálu správania a jeho niekedy nezvyčajné experimenty sú neprestajne zaujímavé, zábavné a informatívne, demonštrujúce hlboké myšlienky, ktoré konfrontujú všeobecnú múdrosť. Je zakladajúcim členom Center for Advanced Hindsight, spoluautorom filmového dokumentu (Dis) Honesty: The Truth About Lies a trikrát bol najpredávanejším autorom New York Times. Je autorom kníh Predictably Irrational, The Honest Truth About Dishonesty, Irrationally Yours, Payoff a Dollars and Sense.
Catherine Ward (UK)
Group Human Resources Director, Interserve Plc.
Catherine má bohaté skúsenosti v strategickom vedení, s transformáciou a komunikáciou v oblasti HR zo spoločností ako BMI Healthcare, BAA, BBC, Sotheby´s, KPMG a Aviva. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Interserve Plc, ktorá je lídrom v oblasti podporných služieb s 85 000 zamestnancami. Bola súčasťou riadiaceho tímu počas rozsiahlej akvizície spoločnosti vo Veľkej Británii a v zahraničí. Je garantom inovácií, rovnosti a udržateľnosti v rámci spoločnosti. Vedie transformáciu HR agendy - rozvíja stratégiu v skupine a definuje smerovanie v oblastiach ako zmena kultúry, inovatívne líderstvo, rozvoj talentov, diverzita a inklúzia. Je funkčným lídrom pre 250 profesionálov z oblasti HR na medzinárodnej úrovni. Je na zozname ‘FTSE 100 Women to Watch’.
Claude Silver (USA)
Chief Heart Officer, VaynerMedia
Claude hrdo propaguje vedenie založené na empatii, ktoré uplatňuje v talent manažmente, retencii zamestnancov, vzdelávaní a rozvoji, koučingu ako aj v internej komunikácii pre viac ako 750 zamestnancov. Jej súčasná rola je vrcholom jej takmer 20-ročnej kariéry vo viacerých spoločnostiach Fortune 50. V minulosti zastávala vedúce pozície v spoločnostiach J. Walter Thompson a Publicis v Londýne. Jej úspech v riadení vzťahov so zákazníkmi, stratégiách globálnych značiek, v operatíve a riadení, je poháňaný neustálym nadšením pre vytváranie priestoru pre ľudí, ktorí chcú napredovať. Jej úspechy pri výberoch a v rozvoji vynikajúcich talentov, ako aj vo vedení veľkých globálnych tímov viedli k vytvoreniu jej súčasnej pozície.
Drahomíra Mandíková (SK)
Členka predstavenstva, Pivovary Topvar, a.s./Riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie pre strednú Európu, Asahi Breweries Europe
Drahomíra riadi tímy zodpovedné za externú a internú komunikáciu, inštitucionálne vzťahy a lobing, spoločenskú zodpovednosť a industriálny turizmus v Plzeňskom Prazdroji v Čechách, v Pivovaroch Topvar na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Vyštudovala ekonómiu a prvých 10 rokov svojej kariéry pracovala v bankovníctve ako ekonómka. V pivovarníctve je 18 rokov – pred nástupom do Prazdroja v Čechách v r. 2010 pracovala 11 rokov v Pivovaroch Topvar na Slovensku, kde pôsobila v rade významných inštitúcií: bola predsedníčkou Klubu firemných darcov a predsedníčkou predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky. Ako členka Arbitrážnej komisie slovenskej Rady pre reklamu sa venovala aj dodržiavaniu etických pravidiel v komerčnej komunikácii. V r. 2014-2015 pracovala v sesterskej spoločnosti pivovaru v Indii.
Ian Borges (Brazília)
Partner v Semco Style Institute | Spoluzakladateľ LeadWise | Lifestyle Strategist | Digitálny nomád
Predtým, ako rozbehol 2 startupy s Ricardom Semlerom (CEO spol. Semco Partners a najpredávanejší autor kníh Maverick a Seven-Day Weekend), bol Ian šéfom divízie Digital & Communications pre spoločnosť L'Oréal v Brazílii, kde viedol digitálnu stratégiu, mediálne investície a content marketing. Pred pár rokmi opustil firemný svet, aby pomohol jednotlivcom žiť zmysluplnejšie životy slobodne a užitočne. Verí, že je potrebné si vytvoriť naplnený spokojný pracovný život. Dnes cestuje po svete ako digitálny nomád, transformuje organizácie a ľudí prostredníctvom poradenstva, školení, koučingu, mentoringu a životného hackingu.
Jiří Halousek (CZ)
Chief Enthusiasm Officer, IReSoft
Jirka je človek plný energie, ktorý sa baví tým, že spoločne so svojím tímom vytvára z IReSoftu firmu, pre ktorú stojí za to pracovať. Hovorí, že práca sa nedá oddeliť od osobného života, a preto radšej vytvára takú firmu, ktorá je skôr životným štýlom, ako klasickým zamestnaním. Chce, aby sa jeho ľudia mohli spolupodieľať na tom, kam firma bude ďalej smerovať a už dávno sa nepovažuje za najchytrejšieho vo firme :).
Petr Beneš (CZ)
Technoptimista, kouč, spoluzakladateľ 6D Academy
Petr pôsobil viac ako 20 rokov v bankovníctve. Okrem ČR pracoval v Poľsku, USA a Thajsku, kde otváral banku na zelenej lúke. Posledných 10 rokov pracoval ako CIO v GE Money (Moneta) a v České spořitelně. Má skúsenosť s prevodom veľkej firmy do prostredia verejného cloudu. V r. 2016 spoluzaložil 6D Academy, ktorá pomáha firmám i jednotlivcom adaptovať sa na technologické a spoločenské zmeny. Tiež pôsobí ako expert/mentor v startupovom inkubátore UP21, kde pomáha uviesť do života inovatívne podnikateľské zámery začínajúcich firiem. Celú svoju kariéru sa pohybuje na rozhraní technológií a biznisu, a to nielen ako CIO, ale tiež ako umožňovač, menič prostredí, kouč a prepájač ľudí.
Lucia Šicková (SK)
Chief Learning Officer, Pixel Federation
Spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Má za sebou dlhoročnú prax v oblasti IT a ľudských zdrojov v tvorivom priemysle. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti a aktívnu účasť na riadení spoločnosti a jej projektoch.
V súčasnosti riadi nielen rozvojové programy v spoločnosti, ale aj aktivity Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projekty so zámerom využívania inovatívnych technológii pre vzdelávanie a lepšie porozumenie rôznych spoločenských tém.
Šimon Šicko (SK)
Výkonný riaditeľ, Pixel Federation
Šimon je spoluzakladateľom slovenskej spol. Pixel Federation, nezávislého herného publishera a developera. Po ukončení štúdia architektúry len krátko pôsobil vo vyštudovanom odbore. V r. 2002 sa začal venovať tvorbe počítačových hier, od r. 2003 na pozícii lead concept designer pre slovenskú dcéru nemeckého štúdia 10Tacle. V r. 2007 spolu s 3 spoločníkmi založil Pixel Federation. Prvý výrazný úspech prišiel v r. 2010 s úspešným herným titulom TrainStation, ktorý dnes na Facebooku mesačne hráva vyše 2 mil. hráčov. Spoločnosť je v súčasnosti orientovaná na online browser, sociálne a mobilné hry a všetky svoje 4 úspešné tituly pripravuje aj pre mobilné platformy. Šimon je aj investor niekoľkých českých, slovenských startupoch ako aj vo venture fonde, manažovanom Neulogy. Pôsobí aj ako poradca pre Slovak-American Foundation a ako člen správnej rady nadácie Pontis.
Anne Blaschke (Nemecko)
Project Manager – New Digital Business, Deutsche Bahn AG
Anne pracuje v Deutsche Bahn na oddelení New Digital Business a od jeho vzniku sa aktívne podieľa na založení nových biznis modelov mimo hlavnej činnosti DB v úzkej spolupráci s DB Digital Ventures. Fascinujú ju možnosti ako vniesť podnikateľský duch do podnikania vytváraním novej pracovnej kultúry a povzbudzovaním zamestnancov k rozvoju vlastných inovatívnych podnikateľských nápadov. Predtým pôsobila niekoľko rokov na strategickom oddelení divízie dopravy a logistiky DB, kde bola zodpovedná za rôzne témy v oblasti výskumu a inovácií. Bola tiež zodpovedná za zostavenie globálnych programov excelentnosti a pôsobila ako konzultantka v niekoľkých zlepšovacích projektoch s cieľom zabezpečiť efektivitu a efektívnosť procesov. Jej primárnym cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi biznis štandardizáciou a vytváraním vzdelávacieho a inovačného prostredia v rámci spoločnosti.
Dan Ariely
Catherine Ward
Claude Silver
Drahomíra Mandíková
Ian Borges
Jiří Halousek
Petr Beneš
Lucia Šicková
Šimon Šicko
Anne Blaschke
Creating a learning culture