Dan Ariely (USA)
Profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie
Dan Ariely je profesorom psychológie a behaviorálnej ekonómie na Duke University. Venuje sa odpovediam na otázky, ktoré pomáhajú ľuďom žiť v rozumnejšom, ak nie racionálnom živote. Jeho záujmy pokrývajú širokú škálu správania a jeho niekedy nezvyčajné experimenty sú neprestajne zaujímavé, zábavné a informatívne, demonštrujúce hlboké myšlienky, ktoré konfrontujú všeobecnú múdrosť. Je zakladajúcim členom Center for Advanced Hindsight, spoluautorom filmového dokumentu (Dis) Honesty: The Truth About Lies a trikrát bol najpredávanejším autorom New York Times. Je autorom kníh Predictably Irrational, The Honest Truth About Dishonesty, Irrationally Yours, Payoff a Dollars and Sense.
Catherine Ward (UK)
Group Human Resources Director, Interserve Plc.
Catherine má bohaté skúsenosti v strategickom vedení, s transformáciou a komunikáciou v oblasti HR zo spoločností ako BMI Healthcare, BAA, BBC, Sotheby´s, KPMG a Aviva. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Interserve Plc, ktorá je lídrom v oblasti podporných služieb s 85 000 zamestnancami. Bola súčasťou riadiaceho tímu počas rozsiahlej akvizície spoločnosti vo Veľkej Británii a v zahraničí. Je garantom inovácií, rovnosti a udržateľnosti v rámci spoločnosti. Vedie transformáciu HR agendy - rozvíja stratégiu v skupine a definuje smerovanie v oblastiach ako zmena kultúry, inovatívne líderstvo, rozvoj talentov, diverzita a inklúzia. Je funkčným lídrom pre 250 profesionálov z oblasti HR na medzinárodnej úrovni. Je na zozname ‘FTSE 100 Women to Watch’.
Claude Silver (USA)
Chief Heart Officer, VaynerMedia
Ako prvá Chief Heart Officer vo VaynerMedia, Claude odhaľuje potenciál zamestnancov tým, že umocňuje spojenia medzi ľuďmi, vytvára kultúru spolupatričnosti, posilňuje tímy a umožňuje im, aby boli cieľovo-orientované, efektívne a silné. Zároveň prináša do spoločnosti empatiu, ľudskosť a radosť. Jej jedinečný pohľad na firemné vedenie a budovanie tímov vychádza z jej tréningov v oblasti transpersonálnej psychológie a rozvoji človeka, ako aj z jej skúsenosti v oblasti manažmentu talentov, rozvoja lídrov, koučingu, retencie zamestnancov, kultúry na pracovisku a riadenia viac ako 750 zamestnancov. Pred VaynerMedia Claude zastávala vedúce pozície v spoločnostiach J. Walter Thompson (London & San Francisco), SAYMedia a Publicis v Londýne, potom ako založila a riadila outdoorovú adventure&surfing spoločnosť pre ženy v San Francisco Bay Area.
Drahomíra Mandíková (SK)
Členka predstavenstva, Pivovary Topvar, a.s./Riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie pre strednú Európu, Asahi Breweries Europe
Drahomíra riadi tímy zodpovedné za externú a internú komunikáciu, inštitucionálne vzťahy a lobing, spoločenskú zodpovednosť a industriálny turizmus v Plzeňskom Prazdroji v Čechách, v Pivovaroch Topvar na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Vyštudovala ekonómiu a prvých 10 rokov svojej kariéry pracovala v bankovníctve ako ekonómka. V pivovarníctve je 18 rokov – pred nástupom do Prazdroja v Čechách v r. 2010 pracovala 11 rokov v Pivovaroch Topvar na Slovensku, kde pôsobila v rade významných inštitúcií: bola predsedníčkou Klubu firemných darcov a predsedníčkou predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky. Ako členka Arbitrážnej komisie slovenskej Rady pre reklamu sa venovala aj dodržiavaniu etických pravidiel v komerčnej komunikácii. V r. 2014-2015 pracovala v sesterskej spoločnosti pivovaru v Indii.
Ian Borges (Brazília)
Partner v Semco Style Institute | Spoluzakladateľ LeadWise | Lifestyle Strategist | Digitálny nomád
Predtým, ako rozbehol 2 startupy s Ricardom Semlerom (CEO spol. Semco Partners a najpredávanejší autor kníh Maverick a Seven-Day Weekend), bol Ian šéfom divízie Digital & Communications pre spoločnosť L'Oréal v Brazílii, kde viedol digitálnu stratégiu, mediálne investície a content marketing. Pred pár rokmi opustil firemný svet, aby pomohol jednotlivcom žiť zmysluplnejšie životy slobodne a užitočne. Verí, že je potrebné si vytvoriť naplnený spokojný pracovný život. Dnes cestuje po svete ako digitálny nomád, transformuje organizácie a ľudí prostredníctvom poradenstva, školení, koučingu, mentoringu a životného hackingu.
Jiří Halousek (CZ)
Chief Enthusiasm Officer, IReSoft
Jirka je človek plný energie, ktorý sa baví tým, že spoločne so svojím tímom vytvára z IReSoftu firmu, pre ktorú stojí za to pracovať. Hovorí, že práca sa nedá oddeliť od osobného života, a preto radšej vytvára takú firmu, ktorá je skôr životným štýlom, ako klasickým zamestnaním. Chce, aby sa jeho ľudia mohli spolupodieľať na tom, kam firma bude ďalej smerovať a už dávno sa nepovažuje za najchytrejšieho vo firme :).
Petr Beneš (CZ)
Technoptimista, kouč, spoluzakladateľ 6D Academy
Petr pôsobil viac ako 20 rokov v bankovníctve. Okrem ČR pracoval v Poľsku, USA a Thajsku, kde otváral banku na zelenej lúke. Posledných 10 rokov pracoval ako CIO v GE Money (Moneta) a v České spořitelně. Má skúsenosť s prevodom veľkej firmy do prostredia verejného cloudu. V r. 2016 spoluzaložil 6D Academy, ktorá pomáha firmám i jednotlivcom adaptovať sa na technologické a spoločenské zmeny. Tiež pôsobí ako expert/mentor v startupovom inkubátore UP21, kde pomáha uviesť do života inovatívne podnikateľské zámery začínajúcich firiem. Celú svoju kariéru sa pohybuje na rozhraní technológií a biznisu, a to nielen ako CIO, ale tiež ako umožňovač, menič prostredí, kouč a prepájač ľudí.
Lucia Šicková (SK)
Chief Learning Officer, Pixel Federation
Spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Má za sebou dlhoročnú prax v oblasti IT a ľudských zdrojov v tvorivom priemysle. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti a aktívnu účasť na riadení spoločnosti a jej projektoch.
V súčasnosti riadi nielen rozvojové programy v spoločnosti, ale aj aktivity Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projekty so zámerom využívania inovatívnych technológii pre vzdelávanie a lepšie porozumenie rôznych spoločenských tém.
Šimon Šicko (SK)
Výkonný riaditeľ, Pixel Federation
Šimon je spoluzakladateľom slovenskej spol. Pixel Federation, nezávislého herného publishera a developera. Po ukončení štúdia architektúry len krátko pôsobil vo vyštudovanom odbore. V r. 2002 sa začal venovať tvorbe počítačových hier, od r. 2003 na pozícii lead concept designer pre slovenskú dcéru nemeckého štúdia 10Tacle. V r. 2007 spolu s 3 spoločníkmi založil Pixel Federation. Prvý výrazný úspech prišiel v r. 2010 s úspešným herným titulom TrainStation, ktorý dnes na Facebooku mesačne hráva vyše 2 mil. hráčov. Spoločnosť je v súčasnosti orientovaná na online browser, sociálne a mobilné hry a všetky svoje 4 úspešné tituly pripravuje aj pre mobilné platformy. Šimon je aj investor niekoľkých českých, slovenských startupoch ako aj vo venture fonde, manažovanom Neulogy. Pôsobí aj ako poradca pre Slovak-American Foundation a ako člen správnej rady nadácie Pontis.
Anne Blaschke (Nemecko)
Project Manager – New Digital Business, Deutsche Bahn AG
Anne pracuje v Deutsche Bahn na oddelení New Digital Business a od jeho vzniku sa aktívne podieľa na založení nových biznis modelov mimo hlavnej činnosti DB v úzkej spolupráci s DB Digital Ventures. Fascinujú ju možnosti ako vniesť podnikateľský duch do podnikania vytváraním novej pracovnej kultúry a povzbudzovaním zamestnancov k rozvoju vlastných inovatívnych podnikateľských nápadov. Predtým pôsobila niekoľko rokov na strategickom oddelení divízie dopravy a logistiky DB, kde bola zodpovedná za rôzne témy v oblasti výskumu a inovácií. Bola tiež zodpovedná za zostavenie globálnych programov excelentnosti a pôsobila ako konzultantka v niekoľkých zlepšovacích projektoch s cieľom zabezpečiť efektivitu a efektívnosť procesov. Jej primárnym cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi biznis štandardizáciou a vytváraním vzdelávacieho a inovačného prostredia v rámci spoločnosti.
Dan Ariely
Catherine Ward
Claude Silver
Drahomíra Mandíková
Ian Borges
Jiří Halousek
Petr Beneš
Lucia Šicková
Šimon Šicko
Anne Blaschke
Creating a learning culture