HRLeader
Každý človek potrebuje inšpiráciu.

Poslaním ceny HRLeader je nachádzať a zviditeľňovať tie najinšpiratívnejšie osobnosti v HR. Ľudí, ktorým záleží na profesionalite, neustálom zlepšovaní oblasti HR, etike a hodnotách. Ľudí, ktorí pre nás všetkých môžu byť vzorom.

Práve im patrí ocenenie HRLeader.

HRTalent
Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

Veľmi nám záleží na tom, aby oblasť ľudských zdrojov bola atraktívna pre šikovných ľudí, a aby mladí ľudia v HR svete mali dosť inšpirácie a motivácie. Vzorom pre mladých HR profesionálov nemusia byť len špičkoví manažéri alebo manažérky ľudských zdrojov, ale aj rovesníci a mladé talenty v tejto oblasti, ktoré preukazujú svoju profesionalitu, aktívny prístup a zanietenie. Preto oceňujeme tých najschopnejších mladých ľudí pôsobiacich vo svete HR.

Nominácie do tohto ročníka HRTalent sú otvorené do 28.2.2018, viac informácií o procese nominovania a samotnom ocenení získate na www.hrtalent.sk
Creating a learning culture